24. října

Dnes
mi Bůh říká,
že mé srdce aspirace Jej těší
a můj život zasvěcení Jej těší,
avšak můj dech vděčnosti Jej těší
nekonečně více.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007