19. listopadu

Dnes
Boží Srdce Odpuštění přišlo
a pomohlo mi uniknout
z vězení tužeb mé mysli.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007