25. listopadu

Dnes
nebudu plánovat
světlou budoucnost na věky dopředu,
nýbrž okamžité vítězství Boha v mém životě.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007