3. prosince

Dnes
se nemohu rozhodnout:
zda zastrašit
anebo osvítit
své neaspirující myšlenky.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007