10. prosince

Dnes
nebudu kritizovat svět
a nebudu kárat svět.
Prostě jen překvapím svět
svým nepodmíněným sebenabízením.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007