24. února

Dnes
důrazně dostanu
neposlušnost a pochybnost své mysli
pod dokonalou kontrolu.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007