2. března

Dnes
nebudu
ani na prchavý okamžik
o nikom mluvit špatně.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007