4. března

Dnes
probourám
vězení sebeklamu své mysli.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007