30. března

Dnes
neomylně cítím a vidím,
že jsem předurčen
pro zítřejší Boha naplňující vítězství.
Sri Chinmoy, Dnes, (knižně nevydáno), 2007