10 Dnes je den ...

Dnes je den
mého zápisu do tří nejvyšších kurzů:
neustálá poslušnost Bohu,
bezesné projevení Boha
a bezdeché uspokojení Boha.