20 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh žádá,
abych se k Němu připojil
v rozsévání semínek snu míru
s každým Jeho Dechem
po celém světě.