22 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mě Bůh vybízí,
abych vylezl
na nejvyšší větev
Jeho Stromu Soucitu.