31 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh ohlašuje
můj život
nepodmíněného odevzdání Bohu.