38 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh slíbil,
že ponese mé slzy srdce vděčnosti,
kamkoli půjde.