43 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy mi Bůh říká,
že určitě přijde den,
kdy náš svět bude připraven
na skutečné duchovní Mistry —
Jeho přímé zástupce zde na zemi.