45 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy Bůh chce,
abych Mu nabídl
mou neustále si stěžující mysl
a abych od Něho přijal
Jeho neustále odpouštějící Srdce.