47 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy chce Bůh slyšet
pouze písně mého srdce
a ne příběhy mé mysli.