70 Dnes je den ...

Dnes je den,
kdy jsem dal Bohu trny mého života touhy
a růže mého srdce aspirace.
On je rád a rovnocenně přijal.

„Mé dítě,
od počátku Mého stvoření
tě považuji za své vlastní,
zcela vlastní.
Co je s tebou?
Nemůžeš udělat to samé?“

Můj Pane,
jistě, že mohu.
Právě to dělám.

„Mé dítě, právě jsi to udělalo.
Právě jsi to udělalo.
Právě jsi to udělalo.“