Jak mohu co nejlépe využít fyzický pozemský čas, ve kterém teď žiji?

Sri Chinmoy: Jsou dva druhy času. Jeden čas je pozemský čas a druhý je věčný Čas. Pozemský čas je to, co jsme vytvořili, ale věčný Čas nemůže být vytvořen. Je uvnitř nás a okolo nás.

Když žijeme ve věčném Čase, nemůžeme oddělit jednu vteřinu od druhé. Když žijeme v pozemském čase, víme, že je jedna hodina a potom je jedna minuta po jedné. Jsou to dvě oddělené minuty. Ale ve věčném Čase nedokážeme oddělit minuty nebo hodiny. Ve věčném Čase jsou jedna hodina, dvě hodiny, tři a čtyři hodiny společně. To je rozdíl mezi věčným Časem a pozemským časem. Ve věčném Čase můžeme vidět dokonale usídlenu přítomnost, minulost i budoucnost. Tento věčný Čas můžeme snadno vlastnit, když dosáhneme seberealizace.

Pro nás teď čas znamená pozemský čas, omezený čas. Čas a život vznikl společně a byli si velmi blízcí. Ale naneštěstí, když život začal hrát svou pozemskou roli, žil jen krátce; a čas, jako přítel života, se stal stejným. Oba žili krátce, ale věděli, že jejich Zdroj je věčný Život a věčný Čas.

Vezměme obyčejnou vteřinu. Tuto vteřinu můžete použít buď pro meditaci, nebo pro pomlouvání. Tuto vteřinu můžete použít, buď abyste se modlili, nebo abyste se těšili z nečistých a nebožských myšlenek. Když vědomě využíváte čas na to, abyste dělali něco božského, vstupujete do božského Času, který znamená bezčasový Čas. Když vědomě myslíte na něco božského, okamžitě přichází věčný Život a podává si s vámi ruku. Pokaždé, když chcete jít pomocí aspirace vzhůru, věčný Čas se stává vaším přítelem.

Jestliže se modlíte a meditujete, hrajete-li svou roli v duchovním životě, tak potom i když realizace stále zůstává vzdáleným pláčem, neměli byste být netrpěliví ani byste neměli mít obavy. Tehdy musíte vědět, že Boží Hodina ještě neudeřila. Vy jste hráli svou roli, přesněji, Bůh hrál svou Roli ve vás a skrze vás, ale hodina realizace ještě neudeřila.