Co míníte výrazem „Nesmrtelnost“?

Sri Chinmoy: Pravá Nesmrtelnost je vědomí. Vědomí neumírá. Když mluvíme o Nesmrtelnosti, musíme si uvědomit, že to je Nesmrtelnost vědomí, o čem mluvíme. Toto vědomí, které již považujeme za nesmrtelné, se rozšíří a do popředí se dostane jen s přeměnou naší lidské přirozenosti. Nyní žijeme v nevědomém světě, ale přijde den, kdy budeme všichni vědomí, zbožštění a přeměnění. Nesmrtelnost znamená to, co věčně přetrvává a co potrvá v našem vědomí, v našem aspirujícím vědomí.