4. Upřímnost

Skutečná upřímnost je upřímnost,
která vidí skutečnost způsobem,
kterým chce být viděna,
a je upřímností,
jenž se stává skutečností samotnou.

Skutečná upřímnost nevidí skutečnost
svýma vlastníma očima.
Skutečná upřímnost vidí skutečnost
očima samotné skutečnosti.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976