50. Světlo

V našem životě aspirace
s vnějším světlem vidíme,
s vnitřním světlem se stáváme
a se Světlem Nejvyššího
poznáváme, co ve skutečnosti jsme:
Lodí Božího Snu
a Břehem Boží Skutečnosti.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976