6. Odevzdanost

Odevzdejme Bohu
nejen to, co máme,
ale i to,
co jsme.
Co máme,
je opravdový vnitřní pláč pro Boha
Co jsme —
jsme naší vědomou nebo nevědomou jednotou
s nevědomostí.
Nabídněme obojí
Kormidelníkovi v nitru.
Sri Chinmoy, Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976