XII

"Saha nāvavatu saha nau bhunaktu
saha vīryaṃ karavāvahai
— Vzývání z Kathópanišad, také z druhé a třetí části Taittiríjópanišad"

Překlad:

Kéž nás On společně ochraňuje. Kéž nás společně vlastní. Kéž do nás vloží sílu a mužnost.

Komentář:

Bůh, Guru a žák: Bůh je Soucit a Ochrana; Guru je zájem; žák je oddanost. Když tito tři spolupracují, zazáří dokonalá Dokonalost a bude zářit po celou Věčnost.