VI

"Yo devo agnau yo´psu viśvaṃ bhuvanam āviveśa
  ya oṣadhīṣu yo vanaspatiṣu tasmai devāya
  namo namaḥ"
  — Švétášvatarópanišad 2.17

Překlad:

Této božské Bytosti, která je v ohni, ve vodě, v rostlinách a ve stromech a která vstoupila do vesmíru a celý jej prostupuje, nabízíme své nejvyšší poklony.

Komentář
Oheň je aspirace.
Voda je vědomí.
Rostlina je rostoucí naděje.
Strom je ujišťující důvěra.
Božská Bytost je skrytý Dech a odhalený Život vesmíru.