22. Můj Milovaný Pane Nejvyšší, ...

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
proč musíš schovávat
Své Osvícení
před tímto světem?