7. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
myslíš si, že Tvé Uši
jsou příliš drahocenné na to, aby naslouchaly
modlitbám mého nevinného srdce?