Co by mělo převládat v náboženství — rozum nebo cítění srdce? Jak se můžeme ztotožnit s opravdovým náboženstvím?

Sri Chinmoy: V náboženství musí převládat cítění srdce jednoty, nic jiného. Náboženství není věcí rozumu. Když budeme žít ve svém srdci jednoty, pocítíme podstatu všech náboženství, kterou je láska k Bohu. Pokud ale budeme žít v mysli, budeme se jen pokoušet oddělovat jedno náboženství od druhého a budeme pozorovat, jak se jejich ideologie odlišují. Je to srdce, co může mít pravé intuitivní pochopení výšky a šířky všech náboženství. Je to srdce, co vidí a cítí vnitřní harmonii a jednotu všech náboženství.

Pravé náboženství má univerzální povahu. Nehledá chyby na jiných náboženstvích. Falešné náboženství bude hledat na jiných náboženstvích nedostatky. Bude říkat, že je jediným skutečným náboženstvím a jeho prorok je jediným spasitelem. Pravé náboženství ale cítí, že všichni proroci jsou spasitelé lidstva.