Reportér: Pojem „Mistr“ je něco, s čím se lidé ze Západu velmi často potýkají. Mohl byste něco říct o vztahu mezi Mistrem a oddaným či žákem?

Sri Chinmoy: Duchovní mistr je ten, kdo osvítí hledajícího. Mistr je jako soukromý vychovatel, který pomáhá hledajícímu naučit se vnitřní znalosti, aby mohl bojovat proti noci nevědomosti a plavat v moři světla moudrosti. Soukromý vychovatel učí studenta a pomáhá mu každým způsobem, jak se předmět naučit. A pak, když student skládá ve škole zkoušku, zvládne ji dobře. Takže duchovní Mistr je ten, který pečlivě učí studenta, jak zvládnout vnitřní zkoušku. Existuje však pouze jeden skutečný Učitel a tím je sám Pán Nejvyšší. My, duchovní Mistři, jsme jen Jeho nástroji.

Pokud vím o některém oboru trochu víc než vy, pak vám mohu pomoci. Pokud o něčem jiném víte víc vy, pak mi na tomto poli můžete pomoci zase vy. Jestliže v rodině ví starší bratr o otci víc než jeho mladší bratři a sestry, pak má schopnost je učit. Ale nikdy nebude tvrdit, že je otcem. Starší bratr pouze řekne mladším: „Já vím o otci trochu víc než vy, a tak vám řeknu, jak se k němu můžete dostat.“ My, kterým se říká duchovní Mistři, jsme jako starší bratři lidstva. Jsme členové téže rodiny, která se snaží mladší bratry a sestry naučit, jak ocenit, vážit si, obdivovat a uctívat našeho nebeského Otce.

Reportér: Říkáte, že jsme všichni v nějaké oblasti života mistři?

Sri Chinmoy: Zajisté. Pokud budu chtít něco vědět něco o tom, jak funguje rozhlasová stanice, budete mít možnost mě to naučit. V této oblasti jsem naprosto bezmocný. Takže pokud se o něčem chci dozvědět, půjdu za odborníkem v té oblasti a naučím se to od něj.

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016