Reportér: Mohl byste našim posluchačům v pár minutách přiblížit editaci — co meditace je a co není? Jaké jsou některé důvody a výhody meditace?

Sri Chinmoy: Meditace je sebeobjevování. V životě se snažíme objevit mnoho věcí, ale bohužel se většinu času nesnažíme objevovat sami sebe. Když prostřednictvím meditace objevujeme sami sebe, jasně vidíme, že jsme vybrané Boží nástroje. Vybraným nástrojem je ten, kdo má mír mysli a zároveň tento mír může nabídnout zbytku světa.

Meditace nám vždy pomáhá vidět v sobě univerzální pravdu, univerzální krásu a univerzální blaženost. Když meditujeme, máme pocit, že svět má skutečný význam. Většině lidí nemá svět, kromě utrpení, bídy a nedobrých zkušeností, co nabídnout. Ale když meditujeme, vidíme, že svět takový není. Má krásu, má čistotu, má jednotu. Svět je Boží stvoření a Bůh je veškeré Světlo a Blaženost. Jak tedy může být Jeho stvoření samým utrpením? Když meditujeme, snažíme se objevit Nejvyšší tajemství, která nám ukazují, jak můžeme neustále sloužit lidstvu a naplňovat svou nejvyšší Skutečnost.

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016