Reportér: A co meditační techniky? Co navrhujete, aby se používalo jako metoda meditace?

Sri Chinmoy: Pokud člověk nemá učitele, radím hledajícím, aby se snažili uklidnit a utišit mysl, a nedovolit, aby do ní vstoupily špatné myšlenky. Jakmile je hledající napaden špatnou myšlenkou, musí se ji pokusit zničit. Musí se otevřít pouze povzbuzujícím, osvěcujícím a naplňujícím myšlenkám. Pokud do mé mysli během meditace vstoupí nenávist, pokusím se ji nahradit láskou. Pokud do mé mysli vstoupí nejistota, pokusím se ji nahradit jistotou. A pokud do mé mysli vstoupí pochybnosti o mých duchovních schopnostech, okamžitě se pokusím vynést do popředí víru, aby pochybnost zničila.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 489th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Co potřebuji od Boha, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »