Reportér: A co meditační techniky? Co navrhujete, aby se používalo jako metoda meditace?

Sri Chinmoy: Pokud člověk nemá učitele, radím hledajícím, aby se snažili uklidnit a utišit mysl, a nedovolit, aby do ní vstoupily špatné myšlenky. Jakmile je hledající napaden špatnou myšlenkou, musí se ji pokusit zničit. Musí se otevřít pouze povzbuzujícím, osvěcujícím a naplňujícím myšlenkám. Pokud do mé mysli během meditace vstoupí nenávist, pokusím se ji nahradit láskou. Pokud do mé mysli vstoupí nejistota, pokusím se ji nahradit jistotou. A pokud do mé mysli vstoupí pochybnosti o mých duchovních schopnostech, okamžitě se pokusím vynést do popředí víru, aby pochybnost zničila.
Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016