Hinduismus

„Poznej sám sebe.“ To je to, co znamená hinduismus. To je podstata hinduismu.

Ve světě nervózních nejistot, ve světě temné falše a slepého nerozumu je náboženství jednou z mála věcí, které si udržují svou důstojnost. Je to náboženství, co vynáší do popředí Božskost člověka. Je to náboženství, co dokáže člověka inspirovat, aby se popral s nelítostnou přítomností, co ho dokáže znovu ujistit o jeho vnitřní síle a co dokáže bojovat pro Pravdu a pro příchod Boží Hodiny.

Všichni víte, že hinduistické náboženství je jedno z nejstarších náboženství světa. Na rozdíl od většiny světových náboženství hinduistické náboženství nemá žádného určitého zakladatele. Je v první řadě založeno na duši rozechvívajících promluvách rišijů, zřeců. Zřec je ten, kdo vidí Pravdu a rozmlouvá s Pravdou.

Chcete-li popsat hinduismus, můžete to udělat pomocí jednoho slova: Láska. Tato Láska je všeobjímající a stále rostoucí. Věrný hinduista řekne: „Mohu žít bez vzduchu, ale nemohu žít bez Boha.“ Avšak zároveň řekne-li hinduista, že vůbec nevěří v Boha, je stále hinduistou. Cítí se být hinduistou a druzí to nepopírají. Je to osobní volba, která svrchovaně vládne. Hinduista může uctívat stovky bohů nebo jen jednoho. Bůh pro něj může být buď „osobní“ nebo „neosobní“. Mí mladí přátelé, pokusím se vám vysvětlit, co znamená „osobní“ a „neosobní“. Letadlo je na letišti. Můžete ho vidět. Je to něco konkrétního, materiálního a hmatatelného. Když letadlo vzlétne, už není vidět, vy však přesto víte, že je někde na obloze. Může letět do Kanady nebo do Japonska nebo někam jinam. Vy ale víte, že se nachází na nějaké jiné úrovni, kde funguje a letí. Podobně „neosobního“ Boha, kterého nemusíme vidět v hmatatelné podobě, cítíme ve svém probuzeném vědomí, jak nás neviditelně vede a utváří.

Mluvili jsme o hinduistickém pohledu na Boha. Teď zaměřme svou pozornost na to, co hinduismus říká o realizaci Boha. Realizace Boha není nic jiného než duchovní věda, která ukončuje utrpení, nevědomost a smrt. Ale Boha musíme realizovat kvůli Němu samotnému, a ne kvůli sobě. Hledat Boha kvůli sobě znamená zbytečně sytit své ustavičné touhy. Avšak hledat Boha kvůli Němu samotnému znamená žít v Jeho Univerzálním Vědomí; jinými slovy, sjednotit se s Ním naprosto a neoddělitelně.

Nejdůležitější otázkou je, zda je Bůh uvnitř nás neustále, či zda do našeho srdce přichází na dlouhou dobu jako host, nebo zda prostě přijde a odejde. S hlubokým pocitem vděčnosti si připomeňme nesmrtelnou duši Emily Dickinsonové, jejíž duchovní inspirace vede hledajícího k poznání, kdo Bůh Nekonečný přesně je. Říká:

„Nekonečno náhlým hostem
zdálo se být,
ale jak by mohlo, nesmírné, přijít,
když nikdy nebylo pryč?“
Emily Dickinson

Hinduismus je nazýván Věčným Náboženstvím. Hledá jednotu s Bohem všemi způsoby, které lidstvo zná. Přeje si všenaplňující jednotu lidstva s Bohem, nic víc a nic míň. Jeho podstatou je tolerance. Hinduismus odmítá považovat světová náboženství za vzájemně oddělená. Jelikož do sebe zahrnuje všechna náboženství světa, můžeme ho nazývat, aniž bychom byli daleko od pravdy, jedinečným společenstvím vír.

Pro opravdového hinduistu je láska k druhým organickou součástí jeho lásky k Bohu. Radostně a významně bude jeho duše oznamovat a zpívat s nezlomným duchem Walta Whitmana:

„Oslavuji sám a zpívám sám,
co přijmu já, i ty přijímáš,
neboť každý atom, který můj je,
je stejně tak i tvůj.“
Walt Whitman

Nejvýraznějším rysem hinduismu je hledání přímého zážitku, ba realizace Boha. Když budete studovat Védy, Upanišady, Bhagavadgítu a další indická písma, budete možná překvapeni, když zjistíte, že ačkoliv každé zdůrazňuje určitý pohled nebo určité ideje, všechny v zásadě ztělesňují stejně dokonalé božské Poznání, kterým je Bůh.

V učení Iša upanišady je jedinečně vyjádřen charakteristický rys hinduistického náboženství: „Těš se skrze odříkání.“ Víte velmi dobře, že dobré a příjemné nemusí být nutně totéž. Chcete-li příjemné, můžete přijít až k patě mangovníku, ale majitel vám ovoce nemusí dát. Avšak chcete-li dobré, což je v podstatě totéž co Pravda, situace bude úplně jiná. Budete-li chtít mango, ne abyste uspokojili svou chamtivost, ale abyste mohli ovoce studovat, jeho vlastník z vás bude mít velkou radost. Nejenže vám nabídne mango ke studiu, ale řekne vám také, abyste jedli, co hrdlo ráčí.

Nikdo z nás nechce hrát hlupáka; proto musíme usilovat o dobré a jednou provždy skoncovat s příjemným. Náš Cíl, zdroj nejvyšší Pravdy a Blaženosti, je otevřen pouze pro milovníka Pravdy, který touží po naplnění ve stálé, blažené, vzhůru a dovnitř směřující cestě své duše.

Oddaný hinduista touží po srdci, kterému je dokonale cizí faleš, po srdci, které je rozlehlé jako svět. Možná můžete říci, že mít takové srdce je téměř nemožný, nedosažitelný ideál. Ale já s vámi nemohu souhlasit. Protože dokonce i teď takové vznešené duše kráčí po zemi. Váš jedinečný prezident, Abraham Lincoln, nepochybně měl takovéto srdce. Budu citovat vašeho velkého filozofa Ralpha Waldo Emersona: „Jeho (Lincolnovo) srdce bylo tak velké jako svět, ale nebylo v něm žádné místo na to, aby si pamatovalo špatné.“

Mí bratři a sestry, nevidím žádný důvod, proč bych ve vás nemohl nalézt srdce tak rozlehlé, jako je svět, bez falše a nevědomosti a zároveň zaplavené Pravdou světa Za.