Karma jóga

Karma jóga je činnost bez tužeb prováděná pro Nejvyššího. Karma jóga je pravé přijetí pozemské existence člověka. Karma jóga je nebojácný pochod člověka bojištěm života.

Karma jóga nesouhlasí s těmi, kteří trvají na tom, že aktivity lidského života nejsou důležité. Karma jóga prohlašuje, že život je božská příležitost k službě Bohu. Tato jóga není jen jógou fyzických činů; zahrnuje stejně tak morální a vnitřní život aspiranta.

Ti, kteří následují tuto cestu, se modlí pro silné a dokonalé tělo. Modlí se také pro dlouhý život. Tento dlouhý život není pouhým prodloužením života, co se roků týče. Je to život, který touží po sestupu božské Pravdy, Světla a Síly na materiální úroveň. Karmajogíni jsou na pozemské scéně skutečnými hrdiny a patří jim božské triumfální vítězství.

Pro karmajogína jsou dokonale cizí vlny zklamání a beznaděje v lidském životě. To, co vidí v životě a jeho aktivitách, je božský účel. Cítí, že on sám je spojnicí mezi pozemskými povinnostmi a nebeskými zodpovědnostmi. Má mnoho zbraní, se kterými může porazit svět, ale jeho nelpění je tou nejmocnější. Jeho nelpění vzdoruje jak zdrcujícím úderům selhání, tak i ego těšícím vlnám úspěchu. Jeho nelpění je daleko za nástrahami nesnesitelných bolestí světa a objetím pulsujících radostí světa.

Mnoho upřímných aspirantů cítí, že oddané pocity bhakty a pronikavé oko džňány nemají v karma józe místo. Zde se zcela mýlí. Pravý karmajogín je ten, jehož srdce má bezvýhradnou víru v Boha, jehož mysl má neustálé uvědomění si Boha a jehož tělo má opravdovou lásku k Bohu v lidstvu.

Pro bhaktu je snadné zapomenout na svět a pro džňánu si světa nevšímat. Avšak osud karmajogína je jiný. Bůh chce, aby žil ve světě, se světem a pro svět.