Džňána jóga

Bůh má tři oči. Jejich jména jsou Bhakti, Karma a Džňána. Bhakti chce žít v nejdůvěrnější Pravdě svého Otce. Karma chce žít ve neprostupující univerzální Pravdě svého Otce. Džňána chce žít v transcendentální Pravdě svého Otce.

Člověk oddanosti potřebuje Boží ochranu. Člověk činu potřebuje Boží vedení. Člověk znalosti potřebuje Boží učení.

Bhaktova víra v Boha a karmajogínova láska k lidstvu džňánajogína nezajímají, tím méně ho inspirují. Nechce nic jiného než mysl. Svou mentální silou se snaží o osobní zážitek nejvyšší Pravdy. Myslí na Boha jako na Zdroj Poznání. Cítí, že svého Cíle dosáhne pomocí mysli. Na začátku své cesty cítí, že nic není tak důležité jako uspokojení mysli. Nakonec si uvědomuje, že pokud si přeje žít v Nejvyšším Poznání, tuto mysl musí překonat.

Život je záhada. Stejně tak je i smrt. Džňánajogín chce pochopit tyto dvě zdánlivě nerozluštitelné záhady Božího stvoření. Chce také překonat život i smrt a přebývat v Srdci nejvyšší Skutečnosti.

Člověk žije ve světě smyslů. Neví, zda je tento svět skutečný, nebo neskutečný. Běžný člověk je spokojen se svou vlastní existencí. Nemá přemýšlivou schopnost ani upřímný zájem vstoupit do hlubšího významu života. Přeje si uniknout problémům života a smrti. Naneštěstí není žádného úniku. Musí plavat v moři nevědomosti. Jen džňánajogín ho může naučit, jak moře nevědomosti přeplavat a vstoupit do Moře Poznání a Světla.

Džňána jogín prohlašuje: “Neti, neti“. „Ne toto, ne toto.“ Co tím myslí? Myslí tím, že existuje vyšší svět než tento svět smyslů, vyšší pravda než tato pozemská pravda. Říká, v určitém smyslu, že proti sobě stojí dvě strany. Jedna strana je faleš, nevědomost a smrt. Druhá strana je Pravda, Poznání a Nesmrtelnost. Když pronáší: “Neti, neti“, žádá člověka, aby odmítl faleš a přijal Pravdu, aby odmítl nevědomost a přijal Poznání, aby odmítl smrt a přijal Nesmrtelnost.