Nemáte pocit, že národní hranice, ekonomická nerovnost a náboženská dogmata rozdělují lidské bytosti do různých táborů, vytvářejíc tím neduchovní prostředí, a kde mír zůstává pro jednotlivce stejně jako pro národ vzdálenou hvězdou?

Silně cítím, že národní i ostatní hranice skutečně narušují růst našeho rozvíjejícího se lidského vědomí. Avšak to, co musí předcházet probuzení našich sociálních institucí, jako jsou církve a vlády, je projasnění mysli a ducha jednotlivce. Je to duchovní a mentální elita, kdo může naplnit široké masy svým ozařujícím světlem. Jak víme, politika institucí a národů je obvykle ztělesněním všeobecného vědomí. Tato politika může být značně ovlivněna osvícenými jednotlivci. Obzvlášť Matce Indii nikdy takovéto osvícené duše nechyběly a nechybí jí ani teď.

Je jen otázkou času, kdy čas sám vytvoří vhodnou příležitost pro to, aby duchovní vědomí mohlo prostoupit jednotlivce a jeho společnost. Z naší strany musíme vynaložit vědomé duchovní úsilí, tak aby vyšší síly mohly sestoupit a dotknout se samotných hlubin našich hledajících srdcí. Až se tak stane, propast, kterou teď vidíme mezi svou aspirací a jejím naplněním, již nebude existovat.