Mohl byste mi prosím říci, proč lidé v Indii uctívají tolik bohů a bohyní, a ne jednoho?

Mohl byste mi, prosím, říci, proč uctíváte Otce, Syna a Ducha Svatého a tolik andělů a svatých? V Indii máme milióny bohů a bohyní. Cítíme totiž, že každý jednotlivec musí mít svého vlastního boha, že každý člověk musí mít svůj vlastní způsob dosažení Boha.

Tito bohové a bohyně jsou ve skutečnosti jen rozličná projevení Jediného Absolutního. Každé božstvo ztělesňuje určitý aspekt nebo kvalitu Nejvyššího. Naše neschopnost rozpoznat ve všech těchto rozličných aspektech všeobjímající univerzální Harmonii způsobuje vznik našich nedorozumění a hádek. V okamžiku, kdy realizujeme univerzálního Ducha, neosobní Já, dokážeme být v dokonalé harmonii se všemi různými vyznáními. Pak můžeme za pojmem různých bohů a bohyní spatřit Pravdu.