Mohl byste mi prosím říci, proč lidé v Indii uctívají tolik bohů a bohyní, a ne jednoho?

Mohl byste mi, prosím, říci, proč uctíváte Otce, Syna a Ducha Svatého a tolik andělů a svatých? V Indii máme milióny bohů a bohyní. Cítíme totiž, že každý jednotlivec musí mít svého vlastního boha, že každý člověk musí mít svůj vlastní způsob dosažení Boha.

Tito bohové a bohyně jsou ve skutečnosti jen rozličná projevení Jediného Absolutního. Každé božstvo ztělesňuje určitý aspekt nebo kvalitu Nejvyššího. Naše neschopnost rozpoznat ve všech těchto rozličných aspektech všeobjímající univerzální Harmonii způsobuje vznik našich nedorozumění a hádek. V okamžiku, kdy realizujeme univerzálního Ducha, neosobní Já, dokážeme být v dokonalé harmonii se všemi různými vyznáními. Pak můžeme za pojmem různých bohů a bohyní spatřit Pravdu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »