Kastovní systém je naprosto špatný. Proč ho máte? Můžete mi říci i jen jedno slovo na jeho obranu?

K vašemu komentáři mám námitky a musím říci, že v tomto světě není nic naprosto špatné. Kastovní systém sloužil, a dokonce ještě teď slouží určitému účelu. Přes všechnu svou degeneraci je to systém, který sjednocuje rozdílné části společnosti. Pokusíme-li se ho vidět jako systém, který sjednocuje lidi, namísto aby je rozděloval, lépe pochopíme hodnotu, kterou má po tisíce let. Společnost byla považována za velkou rodinu. Každá skupina pracovala pro to, aby fungovala harmonicky. V rodině může být jeden bratr duchovní učitel, druhý úředník, třetí obchodník a čtvrtý zemědělec. Je-li potřeba, každý rodině pomáhá svým vlastním způsobem. To, co vytváří v jejich rodinném životě skutečný soulad, je společné poznání a harmonická spolupráce. Tak to bylo s kastovním systémem původně. Každá skupina měla zodpovědnosti a povinnosti. Každá skupina pracovala pro dobro všech. Důležité je, jak byl tento systém využíván. Ideální podoba kastovního systému má v sobě mnoho pravdy a hodnoty, avšak špatné postoje, které do něj vstoupily prostřednictvím lidské nevědomosti, vyžadují, aby byl současný systém nahrazen něčím pro moderní a pokročilou společnost vhodnějším.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »