Když se Ind žijící tady ožení s Američankou, přijmou je jeho rodiče, až přijedou do Indie?

To zcela záleží na rodičích. Jsou-li ortodoxní a konzervativní, nemusí je přijmout. Ale jsou-li ve svých názorech liberální a mají tolerantní ideály, váží-li si spojení mezi Východem a Západem, pak rádi svého syna a snachu přijmou. Z duchovního pohledu, v Božím Světle, není nejdůležitější rasa nebo náboženství, ale pravé naplnění dvou lidských duší v jednotě.