Vysvětlil jste nám, co znamená nejvyšší odevzdání. Teď bych se od vás rád dozvěděl, co znamená nejvyšší obětování.

Můj mladý příteli, mám velkou radost, že slyším vaši otázku. Nejvyšší obětování je sebeobětování pro vznešenou věc. Bude-li to nezbytné, možná budete muset přijmout smrt, abyste naplnili Boha. Bude-li to nezbytné, možná se budete muset vzdát své vlastní nesmrtelnosti, abyste pozvedli lidstvo. Toto je nejvyšší obětování. Snažme se. Stojí za to o něj usilovat.