Když člověk, který je nespokojený se světem, ze světa uniká a hledá vyšší úrovně bytí, jak může někdy lidstvo vytvořit mír a štěstí na zemi?

Vaše otázka ukazuje na váš pozoruhodný smysl pro duchovní hodnoty. Připouštím, že svět je plný nedokonalostí. Život je jako obrovská otázka. Zlo je vidět všude. To jsou problémy, kterým čelíme každý den. Navíc, čím je člověk duchovně pokročilejší, tím je jeho utrpení kvůli současnému stavu světa větší. Vidí nemoc, cítí nemoc, avšak nemá vhodný lék. A i když lék má, není ho dost, aby vyléčil všechny pozemské nemoci. A tak má často pocit, že jeho boj bude marný, a proto si vybere lehčí cestu, cestu útěku do Blaženosti vyšších úrovní.

Ale toto nikdy není případ božského bojovníka. Ten bude bojovat, dokud nebude dosaženo vítězství. A co máme na mysli tímto „vítězstvím“? Je to vytvoření Království Boha zde na zemi, a ne v nějakém vyšším světě. Protože ví, že Božské je všudypřítomné, snaží se Ho odhalit v každodenním životě. Nejsme-li spokojeni se světem takovým, jaký je, pak to není důvod, abychom ho opouštěli. Naopak, měli bychom se pokusit ho změnit — fyzicky nebo intelektuálně nebo duchovně, podle svého vlastního vývoje a schopností.

Bůh je dokonalá Dokonalost. Tuto Dokonalost můžeme dosáhnout, jen když bude existovat neoddělitelná jednota mezi Hmotou a Duchem, mezi vnějším a vnitřním Životem.