Proč věříte ve znovuzrození? Já vím dost dobře, že když umřu, půjdu k Bohu. A to je vše.

Můj příteli, tak jako vy půjdete k Bohu, až opustíte tělo, půjdu i já. Buďme moudří. Naší věcí je jít k Bohu, je věcí Boha, chce-li si nás nechat v Nebi nebo nás poslat zpět na zem. Nejlepší věcí je odevzdat se Bohu a nechat Ho, aby nás naplnil svým vlastním Způsobem. Nechme stranou všechny své předpojaté názory o existenci či existenci znovuzrození a udělejme jedinou důležitou věc: sjednoťme se s Jeho Vůlí a Vědomím.