Jsou duchovní zážitky naprosto nezbytné pro realizaci Boha?

Ne, je mnoho cest, které vedou ke stejnému cíli. Podél jedné cesty mohou být krásné květiny, podél druhé může být jen několik květů, podél třetí cesty nemusí být vůbec žádné. Jestliže jdou tři hledající po různých cestách podle potřeb a volby své duše, každý z nich dosáhne Nejzazšího Cíle.

Samozřejmě, zážitky vám dávají dodatečnou sebedůvěru. Povzbuzují vás a dodávají vám sílu kráčet dál a dál. Přinášejí také ohromnou blaženost. A když máte nějaký zážitek, můžete v sobě cítit přítomnost neviditelného Průvodce, který vás tlačí ke světlu Pravdy, abyste mohli být požehnáni plnou Realizací.

Ale plnou a úplnou Realizaci můžete dosáhnout i bez takzvaných „zážitků“. Tak jak vrůstáte do Boha, vaše rozšiřující se vědomí je samo o sobě trvalým „zážitkem“.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »