Jsou duchovní zážitky naprosto nezbytné pro realizaci Boha?

Ne, je mnoho cest, které vedou ke stejnému cíli. Podél jedné cesty mohou být krásné květiny, podél druhé může být jen několik květů, podél třetí cesty nemusí být vůbec žádné. Jestliže jdou tři hledající po různých cestách podle potřeb a volby své duše, každý z nich dosáhne Nejzazšího Cíle.

Samozřejmě, zážitky vám dávají dodatečnou sebedůvěru. Povzbuzují vás a dodávají vám sílu kráčet dál a dál. Přinášejí také ohromnou blaženost. A když máte nějaký zážitek, můžete v sobě cítit přítomnost neviditelného Průvodce, který vás tlačí ke světlu Pravdy, abyste mohli být požehnáni plnou Realizací.

Ale plnou a úplnou Realizaci můžete dosáhnout i bez takzvaných „zážitků“. Tak jak vrůstáte do Boha, vaše rozšiřující se vědomí je samo o sobě trvalým „zážitkem“.