Mohl byste mi laskavě poradit, zda bych měl opustit svou ženu a dítě kvůli tomu, abych hlouběji vstoupil do duchovního života?

Ve vašem případě cítím, že byste měl zůstat se svou ženou a dítětem. Dnes chcete opustit je, zítra můžete chtít opustit Boha. Tím, že zavrhnete lidstvo, nedokážete realizovat Boha. Zůstanete-li se svou rodinou, vaše realizace bude hlubší a více naplňující. Je pravda, že na určitém stupni duchovní cesty je zřeknutí se hrubého materiálního života nezbytné, ale na vyšším stupni to již není zapotřebí. Na nejvyšším stupni nic nehledáme ani se ničeho nezříkáme.