Existují nějaké dané postupy, které musí člověk dodržovat, aby meditoval správně?

Každý člověk má svůj vlastní způsob meditace. Někdy člověk získá určitý druh meditace zevnitř. Jinými slovy vnitřní bytost vyjde do popředí a řekne mu, aby se modlil nebo meditoval tak nebo tak, že to nebo ono mu pomůže. Někdy hledající potká duchovního člověka, který do něj dokáže snadno vstoupit a poznat vše o jeho vnitřním a vnějším životě, vidět jeho růst a rozvoj a aspiraci. Tento učitel mu pak dokáže říci, jak a kdy by měl meditovat.

Když máte učitele, máte obrovské štěstí, obzvlášť je-li ten učitel pravý. Nemáte-li učitele, ale máte opravdovou aspiraci, Bůh ve vás vám předá správný druh meditace. Není možné, aby každý na světě měl duchovního učitele. Nedostanete-li ho, co se stane? Všichni jsme dětmi Boha. Bůh chce, abychom Ho všichni realizovali. Je dobré, pokud získáte učitele. Pokud ne, jděte hluboko dovnitř, abyste objevili svou vlastní meditaci.