Existují nějaké dané postupy, které musí člověk dodržovat, aby meditoval správně?

Každý člověk má svůj vlastní způsob meditace. Někdy člověk získá určitý druh meditace zevnitř. Jinými slovy vnitřní bytost vyjde do popředí a řekne mu, aby se modlil nebo meditoval tak nebo tak, že to nebo ono mu pomůže. Někdy hledající potká duchovního člověka, který do něj dokáže snadno vstoupit a poznat vše o jeho vnitřním a vnějším životě, vidět jeho růst a rozvoj a aspiraci. Tento učitel mu pak dokáže říci, jak a kdy by měl meditovat.

Když máte učitele, máte obrovské štěstí, obzvlášť je-li ten učitel pravý. Nemáte-li učitele, ale máte opravdovou aspiraci, Bůh ve vás vám předá správný druh meditace. Není možné, aby každý na světě měl duchovního učitele. Nedostanete-li ho, co se stane? Všichni jsme dětmi Boha. Bůh chce, abychom Ho všichni realizovali. Je dobré, pokud získáte učitele. Pokud ne, jděte hluboko dovnitř, abyste objevili svou vlastní meditaci.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »