Ale velice často nemusím rozeznat své vnitřní Já. Nevím, jestli hlas, který slyším, je vnitřní nebo vnější hlas, a to je velmi matoucí.

Zcela vám rozumím. Avšak získáte-li učitele, který je realizovanou duší, můžete jej požádat o pomoc a zjistit, zda je to, co děláte, správné. Pokud duchovního učitele nezískáte, jděte prosím hluboko, hluboko dovnitř a sledujte, zda k vám nepřijde určitý hlas nebo myšlenka nebo nápad. Potom vejděte hluboko do tohoto hlasu nebo myšlenky nebo nápadu a sledujte, jestli vám dává pocit vnitřní radosti nebo míru, kde nejsou žádné otázky nebo problémy či pochybnosti. Pokud získáte tento druh míru a vnitřní radosti, můžete cítit, že hlas, který jste slyšeli, je správný, že je to skutečný vnitřní hlas, který vám pomůže ve vašem duchovním životě.