Když se pokouším meditovat, před svým mentálním zrakem mám pocit oceánu a vody. Vyvolává to ve mně strach a nemohu moc dobře meditovat. Jak mohu meditovat bez toho, aniž bych měl tento pocit oceánu a vody?

Prosím, snažte se považovat oceán za něco zcela svého, jako něco ve vaší vnitřní bytosti. Místo abyste se díval na oceán s jeho vlnami a vlnkami, prosím, myslete na něj jako na své nejrozlehlejší vědomí a vhoďte sami sebe do tohoto nejrozlehlejšího a nejhlubšího vědomí. Bohužel je váš postoj k oceánu špatný. Je tolik hledajících, kteří si během své meditace snaží představit oceán, aby mohli učinit své vědomí stejně rozlehlé. Měl byste být rád, že vidíte toto vědomí.

Nezaměřujte svou pozornost na povrch oceánu, ale jděte prosím tiše a vědomě do hloubky oceánu, kde najdete svou pravou skutečnost, která je veškerým klidem. Pokuste se vhodit své vlastní vědomí do rozlehlosti oceánu a pak dokážete meditovat nanejvýš mocně a nanejvýš úspěšně. Hluboko uvnitř sebe samých se dokážete setkat s tím, co je vaší duši nejbližší a nejdražší.