Pane, kdy jste přišel na myšlenku, že uvnitř vás existuje vnitřní Já? A poté, co jste objevil, že máte vnitřní Já, jak jste se spojil s druhými lidmi, kteří si nebyli vědomi toho, že toto vnitřní Já mají?

Od svého dětství jsem intuitivně věděl, že uvnitř mě existuje hlubší Já. Každý z nás má vnitřní Já. Někteří si toto vnitřní Já uvědomují a jiní ne. Ti, kteří si ho uvědomují, jsou podle nás duchovně rozvinutí. Aby si vytvořili most mezi vnějším světem a vnitřním světem, mezi vnější bytostí a vnitřní bytostí, udržují si hořící plamen aspirace. Tato aspirace je založena na vnějším a vnitřním sebeobětování.

Řekněme, že jste našel své vnitřní Já a vnitřní život a objevil jste řešení svých vnitřních problémů. Ale váš soused si je naprosto nevědomý vnitřního života a vnitřního světa. Pro vás by teď bylo nanejvýš obtížné mít s ním jakýkoliv druh vnitřního porozumění. Nemůže přijít a vstoupit do vašeho vědomí, protože pro obyčejného člověka je to velmi obtížné. Ale pokud si k němu chcete vytvořit most, můžete během své meditace a koncentrace dělat toto: Nejprve jděte hluboko dovnitř a vyneste zevnitř všechny své sladké, jemné a harmonické pocity do popředí. Potom je do něj během své meditace vědomě vhoďte: do jeho mysli, do jeho těla, do jeho srdce. Tím si vytvoříte most mezi sebou, a tím člověkem.

Ve svém vnitřním světě jste v bezpečí. Vaše spojení s vnitřním světem vám dalo obrovskou jistotu při zvládání vnějšího světa. Teď můžete jít a povědět mu o duchovním životě, vnitřním životě, životě, který vám dává pravé štěstí.

A tak podobně jako každý den zaléváte květinu, syťte v sobě svou vnitřní bytost tím, že budete meditovat. Potom svým tvořivým projevením vstupte do vnějšího světa, abyste vytvořili most mezi svými vnitřními dosaženími a vnějším světem, kde se uskuteční vaše budoucí naplnění.