V duchovním vývoji existuje sedm úrovní vědomí. Jak mohu rozlišit, na které úrovni se nacházím?

Když svou vnější mysl vhodíte do moře svého aspirujícího srdce, jehož zdrojem je Vědomí, poznáte, na jaké úrovni se nacházíte. Toto Vědomí je životním dechem všech úrovní. Uvědomění si tohoto Vědomí vám okamžitě dovolí rozpoznat vaše postavení — kde jste byli, kde jste nyní a jak daleko ještě musíte jít.

Poté, co si uvědomíte, na které úrovni se nacházíte, pokoušejte se na této úrovni provádět všechny své každodenní činnosti. Nejsnazší a nejúčinnější způsob, jak jednat z této úrovně, je učinit ze své vnější bytosti vědomý a zasvěcený nástroj své vnitřní vize a vůle.

Dejme tomu, že ve vašem případě chcete jednat z intuitivní mysli. Jakmile jste jednou tuto úroveň spatřili a uvědomujete si ji, můžete se pokusit na ní zůstávat pomocí své psychické aspirace a odhodlané vůle. To je skutečný způsob, jak ovládnout určitou úroveň.