Jaký je význam AUM?

AUM je sanskrtské slovo, slabika. Sanskrtské slovo nebo slabika má zvláštní význam a tvořivou sílu. AUM je Matkou všech zvuků. Když opakujeme AUM, ve skutečnosti snášíme shůry Mír a Světlo a uvnitř i okolo sebe vytváříme univerzální harmonii. Opakujeme-li AUM, naše vnitřní i vnější bytost získává inspiraci a je zaplavena božským pocitem a aspirací. AUM se nic nevyrovná. AUM má nekonečnou sílu. Pouhým opakováním AUM můžeme realizovat Boha.

Když opakujete AUM, snažte se cítit, že je to Bůh, který uvnitř vás šplhá nahoru a dolů. Stovky hledajících v Indii realizovaly Boha pouhým opakováním AUM. AUM je symbolem Boha, Stvořitele.

Když opakujete AUM, zkuste prosím pozorovat, co se ve skutečnosti děje. Budete-li opakovat jméno kočky, psa nebo opice, nebo dokonce i obyčejného člověka, nezískáte žádnou inspiraci. Když ale vyslovíte AUM, které je symbolem Stvořitele, životním dechem Stvořitele, okamžitě získáte určitý vnitřní pocit, pocit, který inspiruje vaše vnitřní a vnější aktivity k rozšíření vaší vize a naplnění vašeho života zde na zemi. Takové je tajemství AUM. Chcete-li mít tajemství na celý život, tady je. Opakujte oduševněle AUM a vše bude vaše.