Je lepší meditovat na AUM nebo na Boha?

Všechno má svůj čas. Právě jsem vám řekl o významu AUM, předtím jsem vám řekl o Bohu. Musíte vědět, ve které slovo máte více víry. Když jeden člověk řekne Bůh, veškerá jeho láska, víra a oddanost vyjdou do popředí. U někoho jiného to tak být nemusí. Ve vašem případě jsem vám řekl, abyste opakoval jméno Boha, protože chodíte do kostela a modlíte se křesťanským způsobem. Ve vaší kultuře máte blízko k pojmu Bůh.

V Indii opakujeme AUM nebo jméno nějakého boha či bohyně, jako je Šiva, Krišna nebo Kálí. Nejdůležitější věcí je vědět, v koho nebo ve který aspekt Nejvyššího máte absolutní víru. Když jsem vám vyprávěl o Bohu, měl jsem pocit, že jste celý život vychováván k modlitbě k Bohu. Ale dnes do vás vstupuje se svým významem AUM. Jednoho dne s vámi budu meditovat a uvidím, jestli vás nejvíce inspiruje Bůh, AUM, Nejvyšší, Nekonečnost, nebo nějaký jiný aspekt Absolutního. To, co je nejdůležitější, je inspirace, kterou získáváte.